Máy lạnh LG
Máy Lạnh LG V10ENW
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
6.700.000 đ
Máy lạnh LG
Máy Lạnh LG V13ENS
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
7.700.000 đ
Máy lạnh LG
Máy Lạnh LG V18ENF
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
12.700.000 đ
Máy lạnh LG
Máy Lạnh LG V24ENF
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
15.700.000 đ