Máy lạnh LG
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
6.700.000 đ
Máy lạnh LG
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
7.850.000 đ
Máy lạnh LG
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
12.650.000 đ
Máy lạnh LG
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
15.750.000 đ