Máy lạnh LG
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
6.800.000 đ
Máy lạnh LG
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
8.000.000 đ
Máy lạnh LG
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
12.850.000 đ
Máy lạnh LG
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
15.950.000 đ