Máy lạnh Panasonic
MÁY LẠNH PANASONIC N9WKH-8 - 1HP
1.0 HP
7.300.000 đ
2 đánh giá
Máy lạnh Panasonic
MÁY LẠNH PANASONIC N12WKH-8 - 1.5HP
1.5 HP
9.250.000 đ
4 đánh giá
Máy lạnh Panasonic
MÁY LẠNH PANASONIC N18VKH-8 - 2HP
2.0 HP
14.500.000 đ
4 đánh giá
Máy lạnh Panasonic
INVERTER CAO CẤP - U9VKH-8 - 1.0HP
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
9.450.000 đ
1 đánh giá
Máy lạnh Panasonic
INVERTER CAO CẤP U12VKH-8 - 1.5 HP
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
11.550.000 đ
2 đánh giá