Máy lạnh Casper
MÁY LẠNH CASPER – SC09TL32
1.0 HP
4.600.000 đ
1 đánh giá
Máy lạnh Casper
MÁY LẠNH CASPER – SC12TL32
1.5 HP
5.600.000 đ
1 đánh giá
Máy lạnh Casper
MÁY LẠNH CASPER – SC24TL32
2.5 HP
Máy lạnh Casper
Casper GC-09TL32 Inverter
1.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
5.800.000 đ
1 đánh giá
Máy lạnh Casper
CASPER INVERTER – GC-12TL32
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Casper
CASPER INVERTER – GC-18TL32
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Casper
CASPER INVERTER – GC-24TL32
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)