Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40DVM
1.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC50DVM/RZFC50DVM
2.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM
2.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC71DVM/RZFC71DVM
3.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM
3.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100DVM
4.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC125DVM/RZFC125DY1
5.0 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh Âm Trần Daikin FCFC140DVM/RZFC140DY1
5.5 HP
Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)
2.0 HP
Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)
2.5 HP
Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)
3.0 HP